Diferència entre revisions de la pàgina «Viquidites:Conflicte d'interessos»

Salta a la navegació Salta a la cerca
+
(traduint)
 
(+)
==Com tractar conflictes d'interessos==
El conflicte d'interessos sovint planteja qüestions sobre si el material s'hauria d'incloure en l'enciclopèdia o no. També pot ser una causa, o un factor afegit, en disputes sobre si els editors tenen una intenció que debilita la missió de la Viquipèdia. Els incidents sobre sospites de conflictes d'interessos es poden comunicar al [[VP:PA|taulell dels administradors]]. El conflicte d'interessos no és una raó per suprimir un article, encara que altres problemes amb l'article sorgits d'un conflicte d'interessos poden ser criteris vàlids per supressió.
 
<!--
;Com tractar amb usuaris sospitosos de CdI
El primer pas hauria de ser discutir directament l'assumpte amb l'usuari, fent referència a aquesta directriu. Si l'opinióesteu falla,implicats consideri si està implicat dinsen una disputa desobre el contingut. Si així, pot ajudar unintenteu primer recursresoldre ael resolucióproblema de disputa.fons Unaabans altraque opcióel ésproblema iniciarde discussióforma. aSi WP:COINcal, ondemaneu elsterceres editorsopinions experimentatso poden ser capaços d'ajudar-loajuda a resoldreusuaris laexperimentats. matèriaNo sense recurs a assercions d'editorial i acusacions en Wikipedia. Utilitzantutilitzeu al·legacions de COIconflictes d'interessos per assetjardesacreditar un editorusuari oi intentar guanyar la mà altaavantatge en una disputa de contingut. esL'assetjament prohibeix,està prohibit i pot ocasionar un bloc o prohibicióbloqueig.
 
La Viquipèdia dóna tanta importància a la neutralitat dels articles com la possibilitat que tothom pugui editar, anònimament si ho desitgen. No reveleu la identitat real d'un usuari per a demostrar un conflicte d'interès. La [[wmf:Política de privadesa|política de privadesa]] ho prohibeix. Els conflictes d'interessos normalment es posen de manifest quan l'usuari mateix revela una relació al tema que està editant. En cas que l'editor no s'identifiqui el mateix o la seva afiliació, guiar-se per la [[VP:PVN|política de punt de vista neutral]] pot ajudar a solucionar edicions esbiaixades.
The first approach should be direct discussion of the issue with the editor, referring to this guideline. If persuasion fails, consider whether you are involved in a [[Wikipedia:content dispute|content dispute]]. If so, an early recourse to [[Wikipedia:Dispute resolution|dispute resolution]] may help. Another option is to initiate discussion at [[WP:COIN]], where experienced editors may be able to help you resolve the matter without recourse to publishing assertions and accusations on Wikipedia. Using COI allegations to harass an editor or to gain the upper hand in a content dispute is prohibited, and can result in a block or ban.
 
;Prioritat de les polítiques bàsiques sobre contingut
Wikipedia places importance on both the neutrality of articles and the ability of editors to edit pseudonymously. Do not [[WP:OUTING|out an editor's real life identity]] in order to prove a conflict of interest. Wikipedia's [[WP:HARASS|policy against harassment]] prohibits this. COI situations are usually revealed when the editor themself discloses a relationship to the subject that they are editing. In case the editor does not identify themself or their affiliation, reference to the [[WP:NPOV|neutral point of view policy]] may help counteract biased editing.
Tot text creat en l'espai principal de la Viquipèdia està subjecte a unes normes: criteris d'inclusió d'articles ([[VP:NO|allò que la Viquipèdia no és]]), qualitat enciclopèdica ([[VP:VER|verificabilitat]] i [[VO:NOTI|no treballs inèdits]]), enfocament editorial ([[VP:PVN|punt de vista neutral]]), així com també les [[Viquipèdia:Condicions d'ús|condicions d'ús de la Viquipèdia]] i el [[Viquipèdia:Infraccions de drets d'autor|respecte als drets d'autor]]. S'espera que tots els editors segueixin de prop aquestes polítiques en crear i avaluar material, i que respectin les actuacions de bona fe dels altres que modifiquen el contingut per assegurar que es compleixin aquestes polítiques.
 
Qui ha estat el que ha escrit el text hauria de ser irrellevant mentre aquestes polítiques siguin seguides de prop. La imputació de conflicte d'interès no és per si mateix una bona raó de treure contingut sòlid dels articles. Tanmateix, un possible conflicte d'interès és una bona raó per a que la comunitat revisi detingudament les seves edicions per identificar qualsevol partidisme subtil.
;Primacy of basic content policies
All text created in the Wikipedia main [[Wikipedia:Namespace|namespace]] is subject to rules covering criteria for articles ([[Wikipedia:What Wikipedia is not|what Wikipedia is not]]); encyclopedic quality ([[Wikipedia:Verifiability|verifiability]] and [[Wikipedia:No original research|original research]]); editorial approach ([[Wikipedia:Neutral point of view|neutral point of view]]); as well as the Wikipedia [[Wikipedia:Copyrights|copyright policy]]. All editors are expected to stick closely to these policies when creating and evaluating material, and to respect the good faith actions of others who edit content to ensure it complies with these policies.
 
Quan un article és sobre algun tema òbviament important, però era escrit de forma massa partidista per editar-lo fàcilment, sovint és possible reduir l'article a la informació bàsica que l'identifica i llavors editors neutres poden ajudar a millorar-lo.
Who has written the material should be irrelevant so long as these policies are closely adhered to. The imputation of conflict of interest is not by itself a good reason to remove sound material from articles. However, an apparent conflict of interest is a good reason for close review by the community to identify any subtle bias.
 
<!--
Where an article is about something obviously important, but was written with too much COI to easily edit, it is often possible to reduce the article to basic identifying information, and then neutral editors can help improve the article.
 
;Importance of civility
225

modificacions

Menú de navegació