Diferència entre revisions de la pàgina «Viquidites:Conflicte d'interessos»

Salta a la navegació Salta a la cerca
acabo
(acabo)
{{5 cèntims|No editeu la Viquipèdia per promoure els vostres propis interessos, o d'altres individus o organitzacions, llevat que estigueu segurs que un editor neutral acceptaria que les vostres edicions són en el millor interès de la Viquipèdia.
{{traduint|en|Wikipedia:Conflict of interest}}
 
{{avís|Aquesta és una proposta de política. Està en elaboració i no està en vigor. Podeu fer els vostres comentaris a la [[Viquipèdia Discussió:Conflicte d'interessos|pàgina de discussió]].}}
El conflicte d'interessos pot ser personal, religiós, polític, acadèmic, financer o legal. No està determinat per àrea, sinó per relacions que impliquen un nivell alt de compromís personal, implicació o dependència amb una persona, tema, idea, tradició o organització.
 
La proximitat amb un tema no vol dir sigueu incapaços de ser neutrals, però us pot inclinar per alguns prejudicis. Podeu proposar suggeriments de canvis en la pàgina de discussió de l'article o, si decidiu editar directament, assegureu-vos que seguiu estrictament les polítiques i normes pertinents, especialment [[VP:PVN|punt de vista neutral]] i [[VP:VER|verificabilitat]], i declareu els vostres interessos en la pàgina de discussió.
 
Tot el que digueu i feu a la Viquipèdia pot tenir conseqüències en el món real. La vostra conducta a la Viquipèdia serà pública per sempre. Els intents d'influir o utilitzar la Viquipèdia en propi interès poden sortir en els mitjans de comunicació i poden provocar situacions compromeses, pèrdua de temps i diners, i fins i tot pèrdua de feina. Les edicions impròpies poden comportar un [[Viquipèdia:Bloqueig|bloqueig]] per a edicions.}}
 
Un '''conflicte d'interessos''' a la Viquipèdia (CdI) és una incompatibilitat entre el propòsit de la Viquipèdia (construir una enciclopèdia [[Viquipèdia:Punt de vista neutral|neutral]] i [[Viquipèdia:Verificabilitat|fiable]]) i els propòsits d'un editor individual. Editar amb conflicte d'interessos implica contribuir a la Viquipèdia per promoure els propis interessos o aquells d'altres individus, companyies o grups. '''Quan un editor prioritza els interessos externs per sobre dels propòsits de la Viquipèdia, aquest editor incorre en un conflicte d'interessos'''.
Editar amb CdI està fermament desaconsellat. Els editors amb CdI que provoquin trastorns poden ser blocats. Als editors amb CdI que desitgin editar responsablement se'ls aconsella seguir escrupolosament les polítiques de la Viquipèdia i les millors pràctiques. També se'ls anima a que revelin els seus interessos en la seva [[Viquipèdia:Pàgina d'usuari|pàgina d'usuari]] com ''també'' en la [[Ajuda:Pàgines de discussió|pàgina de discussió]] de l'article relacionat on estan editant, i que demanin altres opinions especialment si les modificacions poden ser disputades. La majoria d'usuaris apreciaran la seva honradesa.
 
Si teniu un conflicte d'interès llavors qualsevol canvi que es pugui veure com controvertit o no [[VP:PNVPVN|estrictament neutral]], hauria de ser suggerit abans a la pàgina de discussió corresponent. També es poden demanar opinions abans de començar cap article nou, per confirmar que sigui adequat i abans de perdre el temps o comprometre'l cercant un acord de consens. És també aconsellable prendre precaucions similars en temes on no tingueu un conflicte d'interès sinó un punt de vista inflexible o una implicació significativa.
 
'''Tot allò que digueu o feu a la Viquipèdia pot tenir conseqüències en el món real'''. Les edicions amb CdI habitualment queden exposades i poden ser comunicades adversament en els mitjans de comunicació. Tota edició queda en un registre públic indefinidament. Un no és el propietari d'un article i altres el poden suprimir, mantenir-lo o afegir informació que podria ser poc coneguda. Mentre que els Viquipedistes generalment eviten identificar els editors o els seus promotors, els mitjans de comunicació ho poden fer. Això ha portat en ocasions a una revelació pública extremadament tensa per a la companyia o organització, amb acomiadaments dels responsables i de vegades fins i tot amb denúncies judicials si es tracta d'un context laboral o professional. Editar en interès de relacions públiques (excepte correccions òbvies) especialment fa arrufar el nas. Això inclou, entre d'altres, els professionals pagats per crear o modificar articles de la Viquipèdia. La Viquipèdia és un lloc públic i publicitat, i les notícies d'intents d'influir impròpiament en el contingut són freqüentment informades en els mitjans de comunicació.
Qui ha estat el que ha escrit el text hauria de ser irrellevant mentre aquestes polítiques siguin seguides de prop. La imputació de conflicte d'interès no és per si mateix una bona raó de treure contingut sòlid dels articles. Tanmateix, un possible conflicte d'interès és una bona raó per a que la comunitat revisi detingudament les seves edicions per identificar qualsevol partidisme subtil.
 
Quan un article és sobre algun tema òbviament important, però està escrit de forma massa partidista per editar-lo fàcilment, sovint és possible reduir l'article a la informació bàsica que l'identifica i llavors editors neutresneutrals poden ajudar a millorar-lo.
 
;Importància del comportament civilitzat
<!--
Durant els debats en les pàgines de discussió dels articles i en les [[VP:EP|propostes de supressió]] poden sortir comentaris negatius sobre el tema de l'article, sobre l'autor o les seves intencions. Aquests poden vorejar la prohibició d'[[Viquipèdia:Viquietiqueta|atacs personals]] i poden desanimar el creador de l'article de fer futures contribucions valuoses.
 
'''Eviteu utilitzar la paraula "promocional" o altres termes de judici similars &mdash;això és acusador i [[Viquipèdia:No mossegueu els nouvinguts|descoratjador]]. No és d'ajuda ni és motiu per esborrar un article. [[Viquipèdia:Pressuposeu bona fe|Pressuposeu bona fe]] i partiu de la idea que l'usuari estava intentant realment ajudar a ampliar la Viquipèdia.
;Importance of civility
During debates on articles' talk pages and at [[Wikipedia:Articles for deletion|articles for deletion]], disparaging comments may fly about the subject of the article/author and the author's motives. These may border on forbidden [[Wikipedia:No personal attacks|personal attacks]], and may discourage the article's creator from making future valuable contributions.
 
;Conflicte d'interessos en disputes de punts de vista
'''Avoid using the word "vanity" or similar judgmental terms'''&mdash;this is accusatory and [[Wikipedia:Please do not bite the newcomers|discouraging]]. It is not helpful, nor reason to delete an article. [[Wikipedia:Assume good faith|Assuming good faith]], start from the idea that the contributor was genuinely trying to help increase Wikipedia's coverage.
Un altre cas pot sorgir en disputes sobre [[VP:PVN|punts de vista no neutrals]], on els conflictes d'interès subjacents poden agreujar els desacords editorials. En aquest escenari, pot ser més fàcil fer denúncies de conflicte d'interès. No ho utilitzeu com a excusa per guanyar la discussió. Convideu l'editor amb conflicte d'interessos a participar en la pàgina de discussió de l'article i considereu de forma justa els seus punts de vista.
 
== Com ''no'' tractar conflictes d'interessos ==
;Conflict of interest in point of view disputes
Another case can arise in disputes relating to [[Wikipedia:Neutral point of view|non-neutral points of view]], where underlying conflicts of interest may aggravate editorial disagreements. In this scenario, it may be easy to make claims about conflict of interest. Do not use conflict of interest as an excuse to gain the upper hand in a content dispute. When conflicts exist, invite the conflicted editor to contribute to the article talk page, and give their views fair consideration.
 
Aquest és un petit drama que s'interpreta més sovint del que hauria de ser.
==How ''not'' to handle COI==
{{seealso|Wikipedia:Don't overlook legal threats}}
There is a little drama that is enacted more often than it should be.
 
* ''Primer acte:'' Algú escriu alguna cosa negativa sobre una empresa amb alguna font de segon ordre.
* ''Act One:'' Someone writes a hatchet job about a company with a less-than-stellar reputation.
* ''Segon acte:'' Arriba l'empresa i comprensiblement es queda horroritzada i empipada. Respon sense experiència, matusserament, intentant ''polir'' l'article.
* ''Act Two:'' The company arrives, and is (justifiably) horrified and angered by the hatchet job. It responds without experience, clumsily, by trying to [[Whitewash (censorship)|whitewash]] the article.
* ''Tercer acte:'' Un viquipedista zelós respon enfadat contra l'intent de ''censurar'' i ''netejar'' culpabilitzant l'empresa i revertint l'article a la situació anterior.
* ''Act Three:'' Self-righteous Wikipedian responds in anger against the attempt to "censor" or "whitewash" by yelling at the company, and forcing the article back to hatchet job status.
* ''Quart acte:'' L'empresa es queixa formalment per [[Viquipèdia:Contacte|correu]] demanant una actuació d'ofici.
* ''Act Four:'' Company comes crying to the [[Wikipedia:Volunteer response team|volunteer response team]] and the [[Wikipedia:Office actions|office]].
* ''Cinquè acte:'' en la versió amb final feliç, apareix l'[[VP:OTRS|equip de voluntaris d'OTRS]] o els [[Viquipèdia:Administradors|administradors]] per recordar a tothom que actuï amb seny i neutralitat per escriure un bon article que sigui acceptable per les parts raonablement crítiques i raonablement favorables envers l'empresa... basant-se en [[Viquipèdia:Fonts fiables|fonts sòlides]], un [[VP:PVN|redactat just]], etc.
* ''Act Five:'' In the happy version of the ending, OTRS/the office comes in and reminds everyone to act with love and neutrality to write a good article which is acceptable to both reasonable critics and reasonable supporters of the company ... reliance on [[Wikipedia:Citing sources|solid sources]], [[Wikipedia:Neutral point of view|neutral language]], etc., carries the day.
 
En realitat, sovint acaba de mala manera tornant de forma cíclica del primer al quart acte.
In reality, Act Five often ends up cycling back through Acts One through Four. This is a Bad Thing.
 
Recordeu: un editor amb un evident interès personal en l'assumpte que intenta explicar-se en la pàgina de discussió és un indicador de la voluntat de jugar net. Encara que els canvis que proposi siguin irremeiablement partidistes, tracteu-lo amb respecte i cortesia, centreu-vos en la política i les fonts i sigueu justos.
Remember: an editor with a self-evident interest in the matter turning up on the talk page is an indication that they are ''playing it straight''. Even if the changes they advocate are hopelessly biased, treat them with respect and courtesy, refer to policy and sources, and be ''fair''.
 
==Editors whoque maypoden havetenir aun conflictconflicte of interestd'interessos==
Aquest apartat està dirigit als editors que poden tenir un conflicte d'interessos. Per mantenir la política de la Viquipèdia sobre el [[VP:PVN|punt de vista neutral]], es demana fermament evitar les modificacions en articles on hi hagi un clar conflicte d'interessos o on es pugui raonablement sospitar tal conflicte. Les modificacions significativament interessades no estan permeses en els articles.
This section of the guideline is aimed at editors who may have a conflict of interest. In keeping with Wikipedia's [[Wikipedia:Neutral point of view|neutral point of view]] policy, edits in mainspace where there is a clear conflict of interest, or where such a conflict can be reasonably assumed, are strongly discouraged. Significantly biased edits in mainspace are forbidden.
 
=== Modificacions no controvertides ===
===Non-controversial edits===
 
Els editors que puguin tenir un conflicte d'interessos poden afegir material d'acord amb les seccions de més avall sobre [[#Fotografies i fitxers multimèdia]] o [[#Professionals especialistes i del sector cultural]]. A més, se'ls permet fet certs tipus de modificacions no controvertides, com:
Editors who may have a conflict of interest may nevertheless add material that accords with the [[#Photographs and media files|Photographs and media files]] or [[#Subject and culture sector professionals|Subject and culture sector professionals]] sections below, and are allowed to make certain kinds of non-controversial edits, such as:
 
# RemovingTreure [[Wikipedia:Spam|''spam]]'' andi revertingrevertir [[WikipediaViquipèdia:VandalismVandalisme|vandalismvandalisme]].
# Eliminar contingut que incompleixi la política sobre [[Viquipèdia:Biografies de persones vives|biografies de persones vives]].
# Deleting content that violates Wikipedia's [[Wikipedia:Biographies of living persons|biography of living persons]] policy.
# Corregir error d'ortografia i gramaticals.
# Fixing spelling and grammar errors.
# Revertir o eliminar les seves pròpies modificacions fetes sota CdI. Netejar les pròpies inexactituds està permès i recomanat.
# Reverting or removing their own COI edits. Cleaning up your own mess is allowed and encouraged.
# Fer canvis acordats en la pàgina de discussió.
# Making edits that have been agreed to on the talk page.
# Afegir referències, especialment quan les ha demanat un altre usuari.
# Adding citations, especially when another editor has requested them.
 
Si algun canvi és posat en dubte per un altre usuari, llavors és una edició controvertida. En aquest cas s'hauria de discutir en la pàgina de discussió de l'article.
If another editor objects for any reason, then it's a controversial edit. Such edits should be discussed on the article's talk page.
====Photographs and media files====
Wikimedia Commons encourages parties with potential conflicts of interest to upload digital media files, such as photographs, illustrations, audio files, and video clips, so long as the media is of good quality, is in a format we use, and the copyright holder is willing do so under one of the free licenses we accept.
 
==== Fotografies i fitxers multimèdia ====
While Commons prefers full resolution media, reduced resolution images are acceptable when the copyright owner is unwilling to freely license a full quality image. See [[:commons:Commons:Welcome|Commons:Welcome]] for detailed requirements.
Wikimedia Commons permet que les parts amb un potencial conflicte d'interessos carreguin fitxers digitals com fotografies, il·lustracions, arxius de so, videoclips, sempre que els fitxers siguin de bona qualitat, en el format adequat i que el propietari dels drets autoritzi a fer-ho sota una llicència lliure acceptada.
 
Un cop carregat el fitxer multimèdia a Commons, es pot incorporar als articles de la Viquipèdia on sigui apropiat. La millor pràctica és informar de la seva disponibilitat en la pàgina de discussió de l'article, però normalment és acceptable editar directament l'article per afegir alguna imatge que il·lustri el contingut existent.
Once media files are uploaded to Commons, they can then be incorporated into Wikipedia articles where appropriate. The best approach is to mention the availability of the image or media files on the article's talk page. But it is usually acceptable to edit the article directly to add one or two images that illustrate the existing article content,'' e.g.''. adding a publicity mug shot to the biography of a performing artist (but only if it's available under a free license).
 
====Subject andProfessionals cultureespecialistes i del sector professionalscultural ====
Museum curators, librarians, archivists, art historians, heritage interpreters, conservators, documentation managers, subject specialists, and managers of a special collection (or similar profession) are encouraged to use their knowledge to help improve Wikipedia, or to share their information with Wikipedia in the form of links to their resources.
 
Els conservadors de museus, bibliotecaris, arxivistes, historiadors d'art, gestors de documentació, especialistes d'una matèria i gestors d'una col·lecció, o professionals similars, són benvinguts per aplicar els seus coneixements a la millora de la Viquipèdia o per compartir la seva informació amb la Viquipèdia en forma d'enllaços a les seves fonts.
Wikipedia prefers the addition of content using [[WP:RS|reliable sources]]. If a link cannot be used to expand an article, the link may be placed under further reading or external links providing the link complies with the [[WP:EL|external links guideline]] and is not covered by any of the points under [[WP:ELNO|links to avoid]]. Keep in mind that [[WP:NOT#REPOSITORY|Wikipedia is not a mirror or a repository of links, images, or media files]].
 
La Viquipèdia prefereix el contingut afegit segons [[Viquipèdia:Fonts fiables|fonts fiables]]. Si un enllaç no es pot utilitzar com a referència per ampliar l'article, llavors es pot afegir sota l'encapçalament d'enllaços externs sempre que compleixi els [[Viquipèdia:Enllaços externs|requisits per incloure'l]]. Recordeu que [[VP:NO|la Viquipèdia no és un directori d'internet]].
Don't create a [[WP:NOSHARE|shared organizational account]] and don't include the [[WP:ORGNAME|name of the organization in the account name]]. It is recommended but not required for such editors to declare their affiliation on their user page.
 
No creeu un compte d'usuari compartit per una organització i no inclogueu el nom de l'organització en el nom d'usuari. Està recomanat, però no és obligatori, que aquests editors declarin la seva afiliació en la seva pàgina d'usuari.
When in doubt, first suggest the addition of the link on the talk page of the article, or discuss the addition with an appropriate [[Wikipedia:WikiProject|WikiProject]]. For more information, see [[Wikipedia:Advice for the cultural sector|Advice for the cultural sector]].
 
En cas de dubte, proposeu abans afegir l'enllaç en la pàgina de discussió de l'article o en el [[Viquipèdia:Viquiprojecte|Viquiprojecte]] si existeix per cobrir el tema en qüestió.
===Declaring an interest===
Some editors declare an interest in a particular topic area. They do this in various ways. Many Wikipedians show their allegiances and affiliations on their user pages. You may choose to reveal something about yourself in a talk page discussion.
 
=== Declaració d'interessos ===
;Reasons to declare an interest
* You will benefit from the [[WP:AGF|assumption of good faith]].
* Most editors will appreciate your [[Wikipedia:Honesty|honesty]] and try to help you.
* You lay the basis for requesting help from others to post material for you, or to review material you wish to post yourself.
* Professional public relations firms are required to abide by the [http://www.prsa.org/aboutUs/ethics/preamble_en.html PRSA code of ethics].
 
Alguns usuaris declaren un interès en alguna àrea en particular. Ho poden fer e diverses maneres. Alguns mostren els seus compromisos i afiliacions en la seva pàgina d'usuari. Podeu decidir revelar alguna cosa sobre vosaltres mateixos en una pàgina de discussió.
;Disadvantages of COI editing on the sly:
* If your edits violate [[WP:NPOV|neutral point of view]], they can be reverted.
* Although other editors are not allowed to reveal your identity, they may come to understand who you are, and may realize that you are [[WP:GAME|gaming the system]].
* People outside Wikipedia, such as reporters, may uncover your COI editing, and may generate negative publicity for you or your company. Wikipedia cannot prevent outsiders from discovering and revealing your identity.
 
;Motius per declarar un interès
;Example of a disclosure
* Us beneficiareu de la [[Viquipèdia:Pressuposeu bona fe|presumpció de bona fe]].
[http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Talk:Solomon_Trujillo&diff=prev&oldid=205038309 This disclosure note] shows how a user who wishes to edit on behalf of a topic to which they are closely connected can request help from other editors.
* La majoria d'usuaris apreciaran la vostra honestedat i intentaran ajudar-vos.
* Obrireu el camí per demanar ajuda als altres per a que afegeixin el vostre material o per a que revisin el que publiqueu.
* Alguns professionals poden estar subjectes a un codi ètic d'empresa.
 
;Desavantatges d'editar amb CdI a l'ombra:
===Defending interests===
* Si les vostres modificacions incompleixen el [[VP:PVN|punt de vista neutral]] poden ser revertides sense miraments.
In a few cases, outside interests coincide with Wikipedia’s interests. An important example is that unsupported defamatory material appearing in articles may be removed at once. Anyone may do this, and should do this, and this guideline applies widely to any unsourced or poorly sourced, potentially libelous postings. In this case it is unproblematic to defend the interest of the person or institution involved. An entire article that presents as an attack piece or hostile journalism can be nominated for [[Wikipedia:Speedy deletion|speedy deletion]] and will be removed promptly from the site. Those who post here in this fashion will also be subject to administrative sanction. [[Wikipedia:Biographies of living persons]] gives details on how biographical articles on living persons should be written.
* Encara que no està permès que altres usuaris revelin la vostra identitat, poden arribar a descobrir qui sou i donar-se compte que esteu contravenint el sistema per aprofitar-vos-en.
* La gent fora de la Viquipèdia, com ara la premsa, poden destapar les vostres edicions interessades i generar una opinió negativa sobre vosaltres o la vostra empresa. La Viquipèdia manté una política de privadesa però no pot controlar que des de fora es descobreixi i es reveli la vostra identitat.
 
=== Defensa d'interessos ===
On the other hand, the removal of reliably sourced critical material is not permitted. Accounts of public controversies, if backed by reliable sources, form an integral part of Wikipedia's coverage. Slanting the balance of articles as a form of defence of some figure, group, institution, or product is bad for the encyclopedia. This is also the case if you find an article overwhelmed with correctly referenced, but exclusively negative, information. This may present a case of [[WP:UNDUE|undue weight]], for example, when 90% of an article about a particular company discusses a lawsuit one client once brought against it. In such a case, such material should be condensed by a neutral editor, and the other sections expanded. One of the best ways to go about this is to request this on the article's talk page.
En alguns casos, els interessos externs coincideixen amb els de la Viquipèdia. Un exemple important és que el material difamatori sense base que aparegui en els articles és eliminat sense més. Tothom ho pot fer, ho hauria de fer, i aquesta actuació s'estén a qualsevol informació potencialment difamatòria sense referències o amb fonts no consolidades. En aquest cas no és un problema defensar els interessos de la persona o la institució involucrada. Un article sencer que es presenti com un atac o publicació hostil pot ser candidat a una [[VP:CSR|supressió immediata]]. Qui publiqui aquí d'aquesta manera estarà subjecte a una sanció administrativa. [[Viquipèdia:Biografies de persones vives]] dóna més detalls sobre com s'haurien d'escriure els articles biogràfics sobre persones vives.
 
Per altra banda, no està permès eliminar informació crítica sustentada en fonts fiables. Els relats de controvèrsies públiques, basats en fonts fiables, formen part de la cobertura informativa de la Viquipèdia. Inclinar la balança dels articles cap una defensa d'alguna figura, grup, institució o producte no és una forma de millorar l'enciclopèdia. També és el cas si trobeu un article sobrecarregat d'informació correctament referenciada però exclusivament negativa. Aquest seria un cas de proporció desmesurada, per exemple quan el 90% d'un article sobre una empresa tracta sobre la demanda judicial que va tenir amb un client. En aquest cas, aquesta informació s'hauria de condensar per un editor neutral i la resta de seccions s'haurien d'ampliar. La millor forma de tractar-ho és demanar-ho a la pàgina de discussió de l'article.
The intermediate territory will naturally contain some grey areas. Although this is not recommended in the [[Wikipedia:NPOV#Article_structure|NPOV policy]], criticism may tend to collect in a separate section. There you may find properly referenced reports of well-publicised debates next to vague assertions that "Some people say X, while others think Y." Treat everything on its merits. Ask for reliable sources. Before removing a whole criticism section or article and distributing its parts over other sections of the article, which may be the best way ahead, consult other editors on the talk page. Use crisp, informative edit summaries to detail what you have done, an excellent way to establish your reputation as a diligent editor. Raise any less-obvious reasoning as a note on the talk page, with any additional links that support your edits.
 
En el terme mig evidentment hi hauran àrees grises. En ocasions les crítiques es concentren en una secció separada, encara que no és la millor forma d'organitzar la informació. S'hi haurien de trobar explicacions correctament referenciades en debats publicats i àmpliament difosos, en lloc d'afirmacions vagues com "alguns diuen X mentre altres pensen Y". Tracteu cada cosa com es mereix. Demaneu fonts fiables. Abans d'eliminar la secció de crítica i reorganitzar la informació en les altres seccions de l'article, cosa que seria una millor pràctica, consulteu els altres usuaris en la pàgina de discussió de l'article. Utilitzeu el camp de resum de l'edició amb una informació concisa del que heu fet. És una bona forma per establir la vostra reputació com a editor diligent. Expliqueu qualsevol motiu no obvi deixant una nota en la pàgina de discussió, amb possibles enllaços addicionals per justificar-ho.
===Suggesting changes to articles, or requesting a new article===
{{shortcut|WP:COIC|WP:COI compliance}}
{{seealso|Wikipedia:Suggestions for COI compliance}}
An editor with a conflict of interest who wishes to suggest substantive changes to an article should use that article's [[Wikipedia:Talk page|talk page]]. When making a request, please consider [[Wikipedia:Conflict_of_interest#Declaring_an_interest|disclosing your conflict of interest]] to avoid misunderstanding.
 
=== Proposar canvis als articles ===
To request a new article, you can present your idea on the talk page of a relevant article or [[Wikipedia:Wikiprojects|WikiProject]].
 
Un editor amb conflicte d'interessos que desitgi proposar canvis substantius en un article hauria d'utilitzar la [[Viquipèdia:Pàgina de discussió|pàgina de discussió]] de l'article. En fer la proposta, considereu revelar el vostre conflicte d'interessos per evitar males interpretacions.
===Consequences of ignoring this guideline===
{{shortcut|WP:LUC}}
{{see|Wikipedia:Ownership of articles}}
:{| style="border:black solid 1px" width="90%"
| style="background-color:#c8ffc8" | <center>'''Wikipedia's Law of Unintended Consequences'''</center><br>If you write in Wikipedia about yourself, your group, your company, or your pet idea, once the article is created, [[Wikipedia:Ownership of articles|you have no rights to control its content]], and no right to delete it outside our [[Wikipedia:Articles for deletion|normal channels]]. Content is '''irrevocably added''' with every edit, and once added will not be deleted just because the author doesn't like it any more. Any editor has the right to add or remove material to the article within the terms of our content policies. If there is anything publicly available on a topic that you would not want included in an article, it will probably find its way there eventually. More than one user has created an article only to find themselves presented in a poor light long-term by other editors. If you breach our editing policies or "[[WP:EW|edit war]]" in an attempt to obtain a version of your liking you are likely to have your editing access [[WP:BLOCK|removed]].
 
=== Conseqüències d'ignorar aquesta directriu ===
In addition, if your article is found not to be worthy of inclusion in the first place, it ''will'' be deleted, as per our [[WP:DP|deletion policies]]. Therefore, don't create promotional or other articles lightly, especially on subjects you care about.
 
:{| style="border:black solid 1px" width="90%"
| style="background-color:#c8ffc8" | <center>'''Efecte de conseqüències inesperades:'''</center><br>Si escriviu a la Viquipèdia sobre vosaltres mateixos, el vostre grup, empresa o les vostres coses, un cop l'article està creat no teniu el control sobre el seu contingut ni cap dret per esborrar-lo fora dels nostres [[VP:EP|canals habituals]]. Amb cada edició el contingut és alliberat irrevocablement i no s'esborrarà només perquè a l'autor ja no li agrada. Qualsevol editor pot afegir o treure material a l'article seguint els termes de les nostres polítiques. Si hi ha qualsevol cosa públicament disponible sobre el tema que no desitgeu que s'inclogui en l'article probablement acabarà al final apareixent. Més d'un usuari ha creat un article només per trobar-se després presentat per altres editors amb aspectes negatius. Si no seguiu les nostres polítiques o entreu en una [[VP:R3R|guerra d'edicions]] en un intent d'obtenir una versió al vostre gust, llavors podeu acabar blocats per fer més modificacions.
A més, si el vostre article es troba que d'entrada no és admissible la seva inclusió, serà esborrat segons els [[VP:CSR|criteris corresponents]]. Per tant, no creeu a la lleugera articles promocionals o d'altra mena, especialment sobre temes que us importin.
|}
 
====BlocksBloqueig====
{{see|Wikipedia:Blocking policy#Disruption-only|Wikipedia:Single-purpose account}}
Accounts that appear, based on their edit history, to exist for the '''sole or primary purpose''' of promotion (e.g., of a person, company, product, service, website, or organization) in apparent violation of this guideline should be warned and made aware of this guideline. If the same pattern of editing continues after the warning, the account may be blocked.
 
Els comptes que existeixin amb l'únic o principal propòsit de promoció (p. ex. d'una persona, empresa, producte, servei, lloc web o organització) incomplint aquesta directriu, basant-se en el seu historial de modificacions, seran advertits i informats del problema. Si continuen amb el mateix patró de modificacions després de l'advertència, poden ser blocats.
==See also==
*[[Wikipedia:Contact us/Article problem/Factual error (from enterprise)]]
*[[Template:Uw-coi]] for warning editors who have an apparent conflict of interest.
*[[Template:COI]] for tagging articles affected by conflict of interest that may be candidates for [[WP:Deletion process|deletion]].
*[[:Category:Requested edits]] lists proposed edits for review where the proposer has a self-reported conflict of interest.
*[[Wikipedia:Spam]]
*[[Wikipedia:Reward board]]
*[[Wikipedia:FAQ/Organizations]]
*[[User:COIBot]]
*[http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:AbuseLog&wpSearchFilter=148 Users creating autobiographies], an edit filter.
*[http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=348854665 Database report] of biographies of living people with a close title to their page creator.
 
{{Wikipedia policies and guidelines}}
-->
 
==Notes==
{{referències}}
 
<!--
{{ORDENA:Conflicte interessos}}
==Further reading==
[[Categoria:Polítiques de la Viquipèdia]]
*[[User:Durova/The dark side]]. The risks of trying to subvert Wikipedia.
*[[User:Jmabel/PR]]. Guidance for [[public relations]] people
*[[User:Uncle G/On notability#Writing about subjects close to you]]. On writing about subjects that are close to oneself.
*[[Wikipedia:Search engine optimization]]. An essay for [[search engine optimization]] people.
*[[Wikipedia:Vested interest]]. About interests that may not be conflicts.
*[[Wikipedia:Best practices for editors with conflicts of interest]]
*[http://rushprnews.com/2010/03/31/pr-consultants-should-think-twice-before-using-wikipedia-to-promote-clients pr-consultants-should-think-twice-before-using-wikipedia-to-promote-clients] Advice from a UK PR company
-->
 
[[ar:ويكيبيديا:تعارض المصالح]]
[[cs:Wikipedie:Propagační článek]]
[[de:Wikipedia:Interessenkonflikt]]
[[en:Wikipedia:Conflict of interest]]
[[es:Wikipedia:Conflicto de intereses]]
[[fa:ویکی‌پدیا:تعارض منافع]]
225

modificacions

Menú de navegació