Vés al contingut

Plantilla:Aligned table/ús

De Viquidites

El propòsit és d'aquesta plantilla és la generació de taules senzilles en llocs en els quals no és possible posar una taula estàndard, sense un ús significatiu de la paraula màgica Plantilla:Tld (per exemple, amb una plantilla {{Barra lateral}}), o per molèstia (haver d'especificar repetitivament una mateixa declaració d'estil en cada fila). Aquesta plantilla no s'ha d'utilitzar per substituir la taula estàndard en els articles. Aquesta plantilla està destinat a ser complementària en una {{Infotaula}} o en una {{Barra lateral}} barra lateral, i no per a substituir-les.

Un mètode més senzill per incloure una taula en una plantilla que no admet directament una taula estàndard és crear la taula en una subplantilla usant marcatge estàndard i transcloure-la.

Sintaxi completa

[modifica el codi]

Per a una explicació dels paràmetres, vegeu la taula següent.

{{Aligned table
| cols =
| fullwidth =
| class =
| style =
| colwidth =
| leftright =
| colstyle =
| rowstyle =

<!--for Cth column:-->
| colCwidth =
| colCclass =
| colCalign =
| colCstyle =
| colCnowrap =

<!--for Rth row:-->
| rowRclass =
| rowRstyle =
| rowRheader =

<!--for cell R,C:-->
| classR.C =
| styleR.C =

| (cell 1,1) | (cell 1,2) | ... | ...
| (cell 2,1) | (cell 2,2) | ... | ...
}}

Paràmetres

[modifica el codi]
Paràmetre Descripció Exemples Predeterminat
cols Number of columns in the table. |cols=4 2
fullwidth Set to anything ("on", "true", "yes", etc) to ensure table spans entire width available.
(Effect is to remove border-spacing and add width:100% to the table's styling.)
|fullwidth=on not set
class CSS/HTML class/es applied to the table. |class=wikitable   |class=infobox
|class=sortable nowrap   |class=sidebar
none
style CSS styling applied to the table. |style=width:80%;background:transparent; none
colwidth Width of each column (or include "width:...;" in colstyle). |colwidth=6.0em   |colwidth=25% not set
colstyle CSS styling applied to each column. |colstyle=background:transparent; "
rowstyle CSS styling applied to each row. |rowstyle=text-align:center; "
leftright Set to anything ("on", "true", "yes", etc) in place of |col1align=left and |col2align=right |leftright=on not set
colPlantilla:Varwidth Width of column number Plantilla:Var (or include "width:...;" in colPlantilla:Varstyle). |col2width=9.0em   |col3width=35% none set
colPlantilla:Varclass Class/es applied to column number Plantilla:Var. |col1class=navbox-group "
colPlantilla:Varalign Alignment (leftPlantilla:\rightPlantilla:\center) for column Plantilla:Var's cell contents (or include "text-align:...;" in colPlantilla:Varstyle). |col4align=right none set
colPlantilla:Varnowrap Set to anything ("on", "true", "yes", etc) to add "white-space:nowrap;" to column Plantilla:Var's cell styling (i.e. to prevent lines within its cells from wrapping; or include "nowrap" in colPlantilla:Varclass or "white-space:nowrap;" in colPlantilla:Varstyle). |col5nowrap=on "
colPlantilla:Varstyle CSS styling applied to column number Plantilla:Var. |col4style=font-style:italic; "


colPlantilla:Varheader Set to any value (e.g. Y) to change col's cells from data cells to table headers (headings). |col1header=on not set
rowPlantilla:Varclass Class/es applied to row number Plantilla:Var. |row10class=navbox-abovebelow none set
rowPlantilla:Varstyle CSS styling applied to row number Plantilla:Var. |row2style=font-weight:bold; "
rowPlantilla:Varheader Set to any value (e.g. Y) to change row's cells from data cells to table headers (headings). |row1header=on not set
classPlantilla:Var.Plantilla:Var Class/es applied to cell in row Plantilla:Var, column Plantilla:Var. Overrides any other class attributions (rowPlantilla:Varclass, colPlantilla:Varclass). |class1.2=adr none set
stylePlantilla:Var.Plantilla:Var CSS styling applied to cell in row Plantilla:Var, column Plantilla:Var. Overrides any more general styling (leftright, colPlantilla:Varalign, rowPlantilla:Varstyle, etc). |style5.3=text-align:right; "
Plantilla:Sans-serif Each unnamed parameter is taken to be the next cell in the table, starting at the table's top left corner and working left to right from top to bottom. | Azerbaijan | Malta | Zaire empty
{{Aligned table
|cols=3 |class=wikitable
| A | 1 | a
| B | 2 | b
}}
A 1 a
B 2 b
{{Aligned table
|cols=4 |class=wikitable
|col1align=center |col2align=center
|col3align=right  |col4align=right
| AAA | aa    | 123  | 12345
| B   | bbbbb | 1234 | 2
}}
AAA aa 123 12345
B bbbbb 1234 2
{{Aligned table
|class=wikitable |style=width:20em;
|col1align=center |col2align=right
| AAA | 123
| B   | 2
}}
AAA 123
B 2
{{Aligned table
|cols=3 |class=wikitable sortable
|row1header=y
| U | # | l
| A | 1 | a
| B | 2 | b
}}
U # l
A 1 a
B 2 b