Vés al contingut

Plantilla:Map draw/ús

De Viquidites

Plantilla per dibuixar objectes sobre un mapa amb punts d'interès, línies o polígons. Clicant a sobre s'amplia el mapa dinàmic a pantalla completa obtenint informació per cada un dels objectes.

Aquesta plantilla és una ajuda per construir la sintaxi geoJSON de l'extensió Kartographer amb una estructura flexible de paràmetres. Alguns valors es poden calcular automàticament o prendre de Wikidata.

Sintaxi[modifica el codi]

Sintaxi simple per un sol objecte:

{{map draw}} treu un mapa estàndard amb les coordenades de l'article a Wikidata.
{{map draw | coordenades }}

Sintaxi completa:

{{map draw
  |type= |latitude= |longitude= |zoom= 
  |height= |width= |text= |align= |frameless= |class= 
  |coordinates= |title= |description= |image= 
  |marker-color= |marker-size= |marker-symbol=
  |stroke= |stroke-width= |stroke-opacity=
  |fill= |fill-opacity=
  |geotype= |ids=
    |geotype1=Point |coordinates1= |title1= |description1= |image1= |marker-color1= |marker-size1= |marker-symbol1=
    |geotype2=LineString |coordinates2= |title2= |description2= |image2= |stroke2= |stroke-width2= |stroke-opacity2= 
    |geotype3=Polygon |coordinates3= |title3= |description3= |image3= |fill3= |fill-opacity3= |stroke3= |stroke-width3= |stroke-opacity3= 
    |geotype4=(geoshape/geomask/geoline) |ids4= |title4= |description4= |image4= |fill4= |fill-opacity4= |stroke4= |stroke-width4= |stroke-opacity4= 
    |titleN= ...
}}

L'única dada requerida són les coordenades, o bé especificades en el paràmetre o bé disponibles a Wikidata. Per a objectes externs geotype és requerit. Tots els altres paràmetres són opcionals.

Els paràmetres numerats són per combinar diferents objectes. Han de seguir una numeració correlativa a partir de l'1.

Dades del mapa
 • type (opcional): tipus de representació. Valors:
  • type =mapframe (per defecte): genera un mapa estàtic en un marc com a vista prèvia per accedir al mapa dinàmic.
  • type =maplink: mostra un enllaç pel mapa amb una icona i un text.
 • latitude / longitude (opcional): Coordenades del centre del mapa a representar, en versió decimal. Per defecte calcula el centre de tots els punts representats, només serà necessari si es vol centrar el mapa en un altre punt.
 • zoom (opcional): nivell de zoom del mapa (0-18): 0=mapa mundi, 9-11=regió, 13=ciutat, 18=edifici. Per defecte calcula el zoom mínim per encabir tots els punts en el marc definit per height i width. Per un sol punt per defecte és 9.

Dades per mapframe:

 • height / width (opcional): alçada i amplada del mapa en píxels. Per defecte és 300 (300px x 300px), la mida habitual en infotaules i apropiada per a dispositius mòbils.
 • text (opcional): text al peu del mapa.
 • align (opcional): alineació del mapa. Valors: left, center, right. Per defecte és right.
 • frameless (opcional): amb qualsevol valor mostra el mapa sense marc. És incompatible amb el paràmetre text.

Dades per maplink:

 • text (opcional): text de l'enllaç. Per defecte mostrarà les coordenades en cas d'un sol objecte.
 • class (opcional): format CSS a aplicar amb una class que estigui definida a Mediawiki:Common.css, per exemple class=infobox. Amb class=no-icon no mostra la icona davant de l'enllaç.
Dades dels objectes

Es pot definir més d'un objecte numerant els paràmetres N correlativament a partir de l'1. En cas de no existir el paràmetreN prendrà el valor del paràmetre sense la numeració.

Paràmetres comuns a tots els tipus d'objectes:

 • geotype / geotypeN: tipus d'objecte. Valors:
  • Per objectes dibuixats (opcional): Point, MultiPoint, LineString, Polygon. L'obté a partir del format de les coordenades. Només és necessari en el cas MultiPoint que té el mateix format que LineString.
  • Per objectes externs importats d'OpenStreetMap amb "ids" de Wikidata (requerit):
   • geoshape: polígon amb l'àrea interior marcada,
   • geomask: polígon amb l'àrea exterior marcada,
   • geoline: polígon amb només la línia de contorn; per a objectes lineals funciona en pocs casos, pendent de phab:T155924.
 • coordinates / coordinatesN (opcional): Coordenades en versió decimal. Com alternativa per un sol objecte pot ser el primer paràmetre sense nom. Per defecte l'obté de Wikidata. Per a dades externes no s'usa. Formats:
  • Un punt: amb el format «latitud , longitud».
  • Una línia o multipunt: consta de diversos punts amb les coordenades separades per un punt i coma: «punt ; punt...»
  • Un polígon: és una línia de contorn amb la darrera coordenada igual a la primera per tancar-lo. Un forat en l'interior de l'àrea és un altre polígon separat per dos punts: «línia_contorn : línia_contorn...»
 • title / titleN (opcional): Títol de l'etiqueta de l'objecte.
 • description / descriptionN (opcional): Descripció de l'objecte, com a subtítol en l'etiqueta.
 • image / imageN (opcional): Imatge en l'etiqueta de l'objecte, amb el nom del fitxer sense prefix.
Dades per a punts
 • marker-color / marker-colorN (opcional): Color del marcador del punt amb format CSS. Per defecte és "#7e7e7e". Vegeu la llista de colors.
 • marker-size / marker-sizeN (opcional): Mida dels marcadors. Valors: small, medium, large; per defecte és medium.
 • marker-symbol / marker-symbolN (opcional): Símbol dins del marcador, per defecte cap. Valors:
  • marker-symbol(N) = -number, numera correlativament tots els punts. També accepta un número determinat entre 0 i 9.
  • marker-symbol(N) = -letter, marca els punts amb lletres A, B, C... També accepta una lletra determinada entre a i z, en minúscula.
  • marker-symbol(N) = icona, amb el nom d'una de les icones disponibles: Icones Maki.
Dades per a línies
 • stroke / strokeN (opcional): Color de la línia amb format CSS. Per defecte és "#555555". Vegeu la llista de colors.
 • stroke-width / stroke-widthN (opcional): Amplada de la línia amb valor numèric igual o major a 0, per defecte 2.
 • stroke-opacity / stroke-opacityN (opcional): Opacitat de la línia amb valor decimal entre 0 i 1, per defecte 1.0.
Dades per a polígons
 • fill / fillN (opcional): Color de l'interior del polígon, excepte forats, amb format CSS. Per defecte és "#555555". Vegeu la llista de colors.
 • fill-opacity, fill-opacityN (opcional): Opacitat de l'interior del polígon amb valor decimal entre 0 i 1, per defecte 0.6.

També utilitza stroke / stroke-width / stroke-opacity per la línia de contorn del polígon.

Dades per a objectes externs
 • ids / idsN (opcional): identificador de l'element de Wikidata (Q...) Poden ser diversos identificadors separats per una coma. Per defecte obté l'identificador de la pàgina actual. Amb aquest identificador obté l'objecte d'OpenStreetMap si allà està definida la propietat wikidata=Q...

Es poden utilitzar també els paràmetres per a polígons.

Exemples[modifica el codi]

Mostra de diferents tipus de mapes: w:Plantilla:Map draw/ús/exemples.

Ajuda[modifica el codi]

Vegeu a w:Plantilla:Map draw/ús/ajuda algunes eines d'ajuda.

En cas de dificultats, pregunteu a Plantilla Discussió:Map draw.

Vegeu també[modifica el codi]