Vés al contingut

Un món feliç

De Viquidites
Infotaula d'obraUn món feliç
Brave New World i すばらしい新世界
Projectes germans
  Informació a la Viquipèdia
Dades generals
Autor Aldous Huxley
Publicació 1932
Modifica dades a Wikidata

Un món feliç (en anglès: Brave new world) és una novel·la d'Aldous Huxley. Es tracta d'una distopiao utopia inversa per a criticar el present. La novel·la es publicà al Regne Unit l'any 1932. Es considerada una de les millors obres de Huxley i una novel·la futurista molt més exacta que altres, com "1984" d'Orwell.

Recull de citacions del llibre Un món feliç (Brave new world) publicat per Plaza & Janes S.A. l'any 1963, traducció de Joan Climent:

 • El remordiment crònic, i en això están d’acord tots els moralistes,és un sentiment del toto indesitjable.
(en anglès) Chronic remorse, as all the moralists are agreed, is a most undesirable sentiment.
Pròleg
 • La dolenteria ha d’ésser percaçada, reconeguda, i, si pot ésser, evitada en el futur.
(en anglès) The badness should be hunted out, acknowledged and, if possible, avoided in the future
Pròleg
 • Els benefactors de la humanitat mereixen ésser honrats i recordats.
(en anglès) The benefactors of humanity deserve due honour and commemoration.
Pròleg
 • Un Estat totalitari realment eficaç seria aquell en el qual els caps polítics executius omnipotents i el seu exèrcit de col·laboradors controlessin una població d’esclaus damunt dels quals no calgués exercir cap coacció, perquè estimessin la seva servitud.
(en anglès) A really efficient totalitarian state would be one in which the all-powerful executive of political bosses and their army of managers control a population of slaves who do not have to be coerced, because they love their servitude. 
Pròleg
 • Però, la seguretat té una gran tendencia a donar-se per sobreentesa.
(en anglès) But security tends very quickly to be taken for granted
Pròleg
 • A mesura que la llibertat política i económica disminueix, la llibertat sexual tendeix, en compensació, a augmentar.
(en anglès) As political and economic freedom diminishes, sexual freedom tends compensatingly to increase.
Pròleg
 • Conjuntament amb la llibertat de somiar desperts sota la influencia de les drogues, el cinema i la ràdio, col·laborarà a reconciliar els seus súbdits amb la servitud que és el seu fat.
(en anglès) In conjunction with the freedom to daydream under the influence of dope and movies and the radio, it will help to reconcile his subjects to the servitude which is their fate.
Pròleg
 • ... la divisa de l'Estat Mundial: "Comunitat, Identitat, Estabilitat"
(en anglès) ... the World State’s motto, COMMUNITY, IDENTITY, STABILITY.
 • El mètode de Bokanovski és un dels millors instruments de l'estabilitat social.
(en anglès) “Bokanovsky’s Process is one of the major instruments of social stability!”
 • Homes i dones estandarditzats. En fornades uniformes. Tot el personal d'una petita fàbrica, producte d'un sol òvul bokanovskificat.
(en anglès) Standard men and women; in uniform batches. The whole of a small factory staffed with the products of a single bokanovskified egg
 • No hi ha res com l'escassetat d'oxigen per a mantenir un embrió per sota del nivell normal.
(en anglès) Nothing like oxygen- shortage for keeping an embryo below par.
 • Quant més baixa és la casta -va dir Mr. Foster-, menys oxigen cal administrar.
(en anglès) “The lower the caste,” said Mr. Foster, “the shorter the oxygen.”
 • I aquest -intervengué el Director- és el secret de la felicitat i la virtut: que hom estimi alló que ha de fer. Tot el acondicionament tendeix a això: a fer que la gent estimi el seu indefugible destí social.
(en anglès) “And that,” put in the Director sententiously, “that is the secret of happiness and virtue-liking what you’ve got to do. All conditioning aims at that: making people like their unescapable social destiny.”

Capítol III

[modifica | modifica el codi]
 • ... tots vostès recorden, suposo, aquella dita tan bonica i tan inspirada de Nostre Ford: "La Història és una farsa".
(en anglès) ... “you all remember, I suppose, that beautiful and inspired saying of Our Ford’s: History is bunk.
 • Les persones que se senten menyspreades procuren mostrar-se despectives.
(en anglès) Those who feel themselves despised do well to look despising.
 • Estabilitat -digué l'Interventor-. Estabilitat. No hi ha civilització sense estabilitat social. No hi ha estabilitat social sense estabilitat individual.
(en anglès) “Stability,” said the Controller, “stability. No civilization without social stability. No social stability without individual stability.”
 • Hi havia una cosa que en deien democràcia. Com sio els homes fossin iguals, i no només en l'aspecte físico-químic.
(en anglès) There was something called democracy. As though men were more than physico-chemically equal.

Capítol IV

[modifica | modifica el codi]
 • Quan la gent sospita de tu, comences a sospitar de tothom.
(en anglès) When people are suspicious with you, you start being suspicious with them.
 • és bonic pensar que seguim essent socialment útils fins i tot després de morts. Que fem créixer les plantes.
(en anglès) “Fine to think we can go on being socially useful even after we’re dead. Making plants grow.”
 • Però, fa estrany pensar que els Alfes i els Betes no han de er créixer més les plantes que aquests fastigosos i baixets Gammes i Deltes i Epsilons que veig aquí baix.
(en anglès) But queer that Alphas and Betas won’t make any more plants grow than those nasty little Gammas and Deltas and Epsilons down there.
 • Tothom treballa per a tothom. No podem passar-nos de ningú.
(en anglès) Every one works for every one else. We can’t do without any one.

Capítol VI

[modifica | modifica el codi]
 • ¿Quin efecte deu fer poder dri-ho, ésser lliure i no viure esclavitzat pel condicionament?
(en anglès) I know quite well why I can’t-what would it be like if I could, if I were free-not enslaved by my conditioning.
 • Quan l'individu sent, la comunitat se'n resent.
(en anglès) When the individual feels, the community reels.

Capítol VIII

[modifica | modifica el codi]
 • Si ets diferent, quedes condemnat a la solitud. La gent et maltracta. Saps?
(en anglès) If one’s different, one’s bound to be lonely. They’re beastly to one.

Capítol XI

[modifica | modifica el codi]
 • Des del moment que era reconegut com a una persona important, l'ordre de les coses li semblava prou bo.
(en anglès) In so far as it recognized him as important, the order of things was good.

Capítol XVI

[modifica | modifica el codi]
 • Aquest és el preu que ens cal pagar per l'estabilitat. Hem hagut d'escollir entre la felicitat i allò que la gent dei Art amb majúscula.
(en anglès) But that’s the price we have to pay for stability. You’ve got to choose between happiness and what people used to call high art.
 • No volem canvis. Cada canvi és una amenaça contra l'estabilitat.
(en anglès) We don’t want to change. Every change is a menace to stability.
 • Persones que no s'acontenten amb l'ortodoxia, que tenen idees pròpies, independents. En resum, persiones que són algú.
(en anglès) All the people who aren’t satisfied with orthodoxy, who’ve got independent ideas of their own. Every one, in a word, who’s any one.

Capítol XVII

[modifica | modifica el codi]
 • Déu no és compatible amb el maquinisme, la medicina científica i la felicitat universal. Cal escollir.
(en anglès) God isn’t compatible with machinery and scientific medicine and universal happiness. You must make your choice.
 • Jo aspiro a Déu, a la poesia, vull llibertat, vull bondat. Vull pecat. - De fet (digué Mustafà Mond), vosté reclama el dret a ésser desgraciat.
(en anglès) I want God, I want poetry, I want real danger, I want freedom, I want goodness. I want sin”. “In fact,” said Mustapha Mond, “you’re claiming the right to be unhappy.