Vés al contingut

Declaració Universal dels Drets Humans

De Viquidites
Declaració Universal dels Drets Humans
Eleanor Roosevelt llegint
la Declaració Universal dels Drets Humans en castellà
Projectes germans
  Article a la Viquipèdia
  Multimèdia a Commons
Modifica dades a Wikidata

La Declaració Universal dels Drets Humans és un document signat per l'assemblea de l'ONU, a París, el 10 de desembre 1948, al qual s'han adherit gairebé tots els estats. Està format per un preàmbul i de 30 articles que reconeixen el dret a la vida, a la llibertat, a la seguretat, a la lliure associació i a la resistència contra l'opressió, entre d'altres, com a drets fonamentals i irrenunciables de tota persona humana.

Citacions[modifica | modifica el codi]

Preàmbul

 • Considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau en el món.
 • Considerant que el desconeixement i el menyspreu dels drets humans han originat actes de barbàrie que han ultratjat la consciència de la humanitat.
 • L'Assemblea General
  Proclama aquesta Declaració Universal de Drets Humans com l'ideal comú a assolir per a tots els pobles i nacions amb el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en aquesta Declaració, promoguin, mitjançant l'ensenyament i l'educació, el respecte a aquests drets i llibertats.

Article 1

 • Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència.

Article 2

 • Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.

Article 3

Article 4

 • Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: l'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes llurs formes.

Article 5

 • Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Article 6

 • Tota persona té el dret arreu al reconeixement de la seva personalitat jurídica.

Article 7

 • Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei.

Article 9

 • Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament.

Article 10

 • Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial.

Article 13

 • Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres de cada Estat.
 • Tota persona té dret o sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi.

Article 15

 • Tota persona té dret a una nacionalitat.
 • Ningú no serà privat arbitràriament de la seva nacionalitat, ni del dret de canviar de nacionalitat.

Article 17

 • Tota persona té dret a la propietat, individualment i col·lectiva.
 • Ningú no serà privat arbitràriament de la seva nacionalitat, ni del dret de canviar de nacionalitat.

Article 18

Article 19

Article 20

 • Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques.
 • Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació.

Article 21

 • Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement elegits.
 • Tota persona té dret, en condicions d'igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu país
 • La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat.

Article 23

 • Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l'atur.
 • Tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per igual treball.
 • Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana.

Article 24

 • Tota persona té dret al descans i al lleure.

Article 25

 • Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis socials necessaris.
 • La maternitat i la infantesa tenen dret a una cura i a una assistència especials.

Article 26

 • Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria
 • L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l'enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals.
 • El pare i la mare tenen dret preferent d'escollir la mena d'educació que serà donada als seus fills.

Article 27

 • Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic.
 • Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les produccions científiques, literàries o artístiques de què sigui autor.

Bibliografia[modifica | modifica el codi]